Drugačija mapa SplitaZapiši se za drugačiju mapu

Info zona s ciljem olakšavanja realizacije i distribucije drugačije mape Splita sastavlja listu pružatelja usluga u turizmu zainteresiranih za primjerke novih izdanja mape.