Drugačija mapa Splita

Zapiši se za drugačiju mapu

Info zona s ciljem olakšavanja realizacije i distribucije novog izdanja drugačije mape Splita sastavlja listu pružatelja usluga u turizmu zainteresiranih za primjerke mape.