Drugačija mapa SplitaZapiši se za drugačiju mapu

S ciljem olakšavanja realizacije i distribucije drugačije mape Splita sastavljamo listu pružatelja usluga u turizmu zainteresiranih za primjerke novih izdanja mape.